Non se admiten devolucións a menos que se teña unha boa excusa.