Non nos responsabilizamos dos posibles desperfectos
ocasionados no envĂ­o por terceiros.